Feng Shui

Feng Shui betekent wind (Feng) en water (Shui).

Feng Shui is een oude wetenschap die op zijn minst 3000 jaar teruggaat in de tijd. De beoefening van Feng Shui is geworteld in de Chinese kijk op de kosmos. Alles op aarde word ingedeeld in 5 elementen vuur, metaal, water, aarde en hout. Daarnaast heeft alles op aarde een positieve en negatieve energie ook wel Chi genoemd. Het wordt binnen de Feng Shui ook de kosmische adem van de draak genoemd. 

Vele huizen en bedrijven in Azie worden pas gebouwd na een grondige Feng Shui consult. De laatste jaren past ook de Westerse wereld Feng Shui principes toe.

Je woon- en werkomgeving heeft een aanzienlijke invloed op diverse aspecten van je leven, zowel fysiek als mentaal en emotioneel. Deze omgeving kan een ondersteunende rol vervullen, maar kan ook problemen veroorzaken, zoals bijvoorbeeld slapeloosheid, stress, moeizame relaties en tegenslagen. 

Door Feng Shui toe te passen in je werk- of leefomgeving zorg je er voor dat de Yin en Yang energie en de 5 elementen zoveel mogelijk in balans zijn zodat de kwaliteit van het leven optimaal is voor jou en de mensen om je heen.

De sleutel tot het toepassen van Feng Shui is om alles in verband te brengen en er voordeel uit te halen. Wij kunnen jou daar bij helpen in de vorm van een consult om een stuk balans te herstellen en te optimaliseren in je leef- of werkomgeving.
Voor meer informatie hierover verwijs ik je graag naar onze website www.yangfengshui.com